Uprava

Predsjednik društva: Zoran Bistričić

Dopredsjednik: Branko Lenić

Tajnik: Igor Kramarsich

Članovi uprave: Jadranka Bistričić, Bruno Bontempo, Marino Dubrović, Boris Knaus, Anita Bistričić

Nadzorni odbor: Katica Jurasić, Boris Jugo

Javite nam se putem:

Leave a comment