Uprava

Predsjednik društva: Zoran Bistričić

Dopredsjednici: Anita Bistričić, Branko Lenić

Tajnik: Igor Kramarsich

Članovi uprave: Jadranka Bistričić, Barbara Čirjak, Marino Dubrović, Zoran Petrović

Nadzorni odbor: Katica Jurasić, Boris Jug, Boris Knaus

Javite nam se putem:

Leave a comment