Poziv na redovnu skupštinu HPD “Platak” Rijeka 2022

Dragi planinari,
pozivamo Vas na redovnu skupštinu HPD “Platak” Rijeka, koja će se održati u petak, 08.04.2022. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama društva u Rijeci, Korzo 2A/Ill.

Predloženi dnevni red:

  1. Otvaranje redovne skupštine i izbor radnih tijela
  2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva o broju prisutnih članova društva na skupštini
  3. Izvještaj o radu HPD “Platak” u 2021. godini (predsjednik društva)
  4. Financijski izvještaj za 2021. godinu
  5. Izvještaj Nadzornog odbora za 2021. (predsjednik Nadzornog odbora)
  6. Rasprava i usvajanje o izvješčima (točke 3, 4, 5 dnevnog reda)
  7. Plan rada i financijski plan za 2022. ( rasprava i usvajanje)
  8. Razno

Pravo sudjelovanja u radu skupštine imaju svi čIanovi HPD “Platak” sa plačenom članarinom za 2022 godinu

Javite nam se putem: