Mala planinarska škola

Mala planinarska škola sastavni je dio jedinstvenog sustava školovanja kadrova prihvaćenog na XII. Skupštini PSH-a 1985. godine, a provodi se po planu i propisanom pravilniku.

NASTAVNE TEME:

Planinarenje, planinarstvo: ciljevi, članstvo, planinarske udruge, HPS, kratka povijest hrvatskog planinarstva, informacija o planinarskim djelatnostima, hrvatske planine:

Kretanje i boravak u planinama: osobna planinarska oprema, planiranje izleta, kako se pripremiti za izlet, korištenje vodiča i zemljovida, vremenska prognoza, tempo i dinamika hoda, planinarsko vođenje, komunikacija u skupini, markirani planinarski putovi, planinarske obilaznice, planinarski objekti (domovi, kuće, skloništa) i boravak u njima, korištenje šatora, izgradnja improviziranog bivka, pravila ponašanja u planini, planinarska etika;

Zaštita prirode: flora, fauna, gorski vodotoci, zaštićena prirodna područja, obilježja krškog reljefa – špilje i jame, zagađivanje i čovjekova prisutnost u planinama;

Opasnosti, pomoć i spašavanje u planini: objektivne i subjektivne opasnosti, vremenske nepogode, poskliznuće, lutanje, mrak, životinje, ozljede – uzroci i vrste najčešćih ozljeda, pružanje prve pomoći, osnove spašavanja, obavješćivanje centra 112, signalizacija u slučaju nesreće, Hrvatska gorska služba spašavanja ( HGSS), otklanjanje i izbjegavanje opasnosti;

Penjanje: priprema i izvedba penjačkog uspona, osiguravanje pri usponu, čvorovi i navezivanje, tehnike penjanja, sporazumijevanje pri penjanju u stijeni, slobodno penjanje;

Orijentacija: strane svijeta, kretanje po terenu uz približnu orijentaciju, upoznavanje s kompasom i kartom, određivanje visine i profila terena, topografski znakovi, informacija o orijentacijskom natjecanju

Javite nam se putem:

Leave a comment