Uprava

Predsjednik društva: Zoran Bistričić

Dopredsjednik: Branko Lenić

Tajnik: Milivoj Filipović

Članovi uprave: Jadranka Bistričić, Bruno Bontempo, Marino Dubrović, Boris Knaus, Igor Kramarsich

Nadzorni odbor: Katica Jurasić, Boris Jugo

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Leave a comment